آدمای گنده

زندگینامه انسانهای بزرگ تاریخ علم

شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
5 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
33 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
13 پست
دی 88
25 پست
آذر 88
41 پست
آبان 88
185 پست
مهر 88
65 پست
بانتینگ
1 پست
هیگز
2 پست
ویلکینز
1 پست
مغناطیس
1 پست
فاراده
1 پست
اومانیست
1 پست
موفقیت
1 پست
نوبلیست
1 پست
نیلز_بور
2 پست
ارسطو
2 پست
هاوکینگ
3 پست
فلسفه
1 پست
دیویی
1 پست
پزشک
1 پست
افتخار
1 پست
گرن
1 پست
نیوتن
1 پست
فیلسوف
3 پست
رنان
1 پست
سقراط
2 پست
زندگینامه
13 پست
مخترع
1 پست
فیخته
1 پست
داروین
1 پست
زوسه
1 پست
هومبولت
1 پست
امرسن
1 پست
شیمی_رنگ
1 پست
دوپلر
1 پست
ماریوت
1 پست
حجم_گاز
1 پست
علم_چیست
1 پست
آکویناس
1 پست
بارنارد
1 پست
ساختار_dna
1 پست
گرینیارد
1 پست
کندی
1 پست
کپلر
1 پست
اخترشناس
1 پست
کلینتاک
1 پست
فرکتال
1 پست
لاولاک
1 پست
اینشتین
2 پست
ریاضیدان
3 پست
ریمان
1 پست
شیمی_آلی
1 پست
جوهر
1 پست
امپدوکلس
1 پست
سامرویل
1 پست
هورنای
1 پست
بیوگرافی
5 پست
کالکینز
1 پست
دیوکلس
1 پست
روانشناس
2 پست
فرانکل
1 پست
اریک_برن
1 پست
سیاهچاله
2 پست
گرانش
1 پست
ویلر
1 پست
کلاین
1 پست
ثرندایک
1 پست
راجرز
1 پست
بندورا
1 پست
آدلر
1 پست
دانشمند
2 پست
سیگبان
1 پست
طبیعت
1 پست
علوم
1 پست
نبوغ
1 پست
پرین
1 پست
هرودوت
1 پست
مایتنر
1 پست
ولتر
1 پست
دن_مکنزی
1 پست
جیمز_هال
1 پست
نوبل
1 پست
فیزیکدان
1 پست
وایگنر
1 پست
دیوفانت
1 پست
بیگ_بنگ
1 پست
لماتر
1 پست
بیل_گیتس
1 پست
رادرفورد
1 پست
کیرشهوف
1 پست
جان_لاک
1 پست
جان_ری
1 پست
پل_ارلیخ
1 پست
نویمان
1 پست
تحقیق
1 پست
اختراع
1 پست
علی_جوان
1 پست
ویلسن
1 پست
چاندرا
1 پست
هیپارخوس
1 پست
نایتینگل
1 پست
وانت_هوف
1 پست
فوکو
1 پست
اراتوستن
1 پست
پیرهون
1 پست
پزشکی
1 پست
برنولی
1 پست
جان_ون
1 پست
دکتری
1 پست
اشترن
1 پست
اپیکور
1 پست
پیاتسی
1 پست
پیر_بوگر
1 پست
پیر_پروو
1 پست
پارمنیدس
1 پست
آنتیستنس
1 پست
جان_رائه
1 پست
مخترع_ria
1 پست
دیوجنس
1 پست
بورن
1 پست
زنوفان
1 پست
مطالعات
1 پست
فارنهایت
1 پست
اسکینر
1 پست
اریکسون
1 پست
جان_نپر
1 پست
رابرت_کخ
1 پست
شیمی
1 پست
نسبیت
1 پست
پاولی
1 پست
توریچلی
1 پست
بارومتر
1 پست
دنی_پاپن
1 پست
طالس
1 پست
مکانیک
1 پست
هامیلتون
1 پست
ویتن
1 پست
ام_تئوری
1 پست
نظریه_ام
1 پست
ابن_رشد
1 پست
دانش
1 پست
علم
1 پست
ابن_هیثم
1 پست
تحصیل
1 پست
اورستد
1 پست
تحصیلات
1 پست
فعالیت
1 پست
پیر_کوری
1 پست
بقراط
1 پست
کولن
1 پست
جالینوس
1 پست
ریاضی
1 پست
معادله
1 پست
اهم
1 پست
علمی
1 پست
آزمایش
1 پست
شیمیدان
1 پست
کاوندیش
1 پست
فیزیک
1 پست
کشف
1 پست
ژول
1 پست
فروید
1 پست
میل_جنسی
1 پست
فیثاغورث
1 پست
کارنو
1 پست
اسپنسر
1 پست
شوپنهاور
1 پست
هایزنبرگ
1 پست
پل_کارر
1 پست
ابرخس
1 پست
چادویک
1 پست
جان_دایر
1 پست
اپنهایمر
1 پست
ملاصدرا
1 پست
هرتز
1 پست
سلسیوس
1 پست
نیلس_آبل
1 پست
اسپینوزا
1 پست
زنون
1 پست
هیپاتیا
1 پست
جان_نش
1 پست
امی_نوتر
1 پست
هندسه
1 پست
اقلیدس
1 پست
پیر_فرما
1 پست
دیراک
1 پست
پلانک
1 پست
هراکلیت
1 پست
عمر_خیام
1 پست
پاستور
1 پست
آمپر
1 پست
جیمز_وات
1 پست
رشته
1 پست
کاشف
1 پست
اوتو
1 پست
استاد
1 پست
تئوری
1 پست
بوهر
1 پست
دالامبر
1 پست
رادیوم
1 پست
دکارت
1 پست
مندلیف
1 پست
تحقیقات
1 پست
فارادی
1 پست
خوارزمی
1 پست
الگوریتم
1 پست
جبر
1 پست
ارشمیدوس
1 پست
لاپلاس
1 پست
اویلر
1 پست
گالیله
1 پست
لاگرانژ
1 پست
گاوس
1 پست
گائوس
1 پست
شارل_گوس
1 پست
ولتا
1 پست
گاز_سنج
1 پست
قانون
1 پست
هوک
1 پست
کوپرنیک
1 پست
مقاله
1 پست
ریاضیات
1 پست
نظریه
1 پست
ماکسول
1 پست
افلاطون
1 پست
انیشتین
1 پست
متفکر
1 پست
اینشتاین
1 پست
پژوهش
1 پست
ads
1 پست
سیاره ی کوچک من
هزار ماهی تنها فدای ابی دریا ..