یوهان کپلر

یوهان کپلر در 16 ماه مه 1571 در وایل دراشتات آلمان متولد شد. دوران کودکی کپلر با فقر و تنگدستی و بدبختیتوأم بود. کپلر برای تحصیل به مدرسه طلاب پروتستان رفت و در اثر هنر و استعدادی کهاز خود نشان داد، بوسیله استادانش روانه دانشگاه توبینگن شد. کپلر در سال 1594 بهسمت معلم ریاضیات مدرسه شبانه روزی پروتستان در گراتز انتخاب شد. وی برای افزودن بهدرآمد ناچیز خود تقویمهای نجومی که در میان سایر چیزها وضع هوا، سرنوشت شاهزاده ها،خطرات وقوع جنگ و قیام ترکها را نیز پیش بینی می کرد، چاپ و منتشر می نمود. شهرت ویدر این زمینه ها به زودی پخش و سرانجام طالع بین امپراتور رودلف و اعضای برجستهدیگر دربار او شد و این روش منبع درآمد کپلر شده بود. از وی نقل شده است که: «طالعبینی از گدایی بهتر است».

از سرزدن گهگاه او به عالم فالگیری که بگذریم، یوهان کپلرکسی است که جایگاه او در میان غولان است. او نخستین انسانی است که با فراست رمزمعماری منظومه شمسی را گشود و قوانینی برای حرکت سیارات آن فرمول بندی کرد. کپلر دراثر مطالعات در علم نجوم با خود گفت چون به موجب هیئت کوپرنیک سیارات به دور خورشیددوایری طی می کنند بنابراین مجموعه تمام اوضاع مریخ که بوسیله تیکو  رصد شده استباید روی یک دایره فضایی قرار گیرد (تیکوبراهه نشان داد که حرکت سیارات کاملاً بانمایش و تصویر دایره های هم مرکز وفق نمی دهد. از آنجا که تیکوبراهه بیشتر بهرصدهای مستقیم و اندازه گیری سرگرم بود هیچ کوششی برای تجزیه و تحلیل نتایج خودانجام نداد و این کار به یوهان کپلر که در سال آخر زندگی تیکوبراهه دستیار وی بودواگذار شد). کپلر مسلح به این گنجینه معلومات و با ایمان به درستی نظریه کپرنیک کمربه کشف قوانین ریاضی حل کننده مسأله حرکت سیارات بست. اطلاعات رصدی یاد شده درنظریه بزرگ خورشید مرکزی کوپرنیک بطور کامل صدق نمی کرد و کپلر ناچار شد مدت ده سالاز عمر خود را صبورانه وقف کار سخت بررسی عملی در حرکت سیارات و قوانین ریاضی حاکمبر آنها کند. او همه این کارها را به تنهایی و بدون یاری گرفتن از کسی کرد و ارزشکار او به جز از سوی چند تن، درک نشد.

کپلر در سال 1609 ناگهان به نیروی الهاممتوجه حقیقت شد «ستاره مریخ روی مسیر بیرونی است». نبوغ کپلر با کشف بیضی بودن شکلحقیقی مسیر زمین به دور خورشید ظاهر شد که پیش از آن یک دایره کامل دانسته وپذیرفته شده بود. وقتی کپلر مسیر بیضی شکل سیاره را کشف کرد، شروع به پیش بینی حرکتآن نمود و گفت که فلان وقت باید در فلان موضع قرار گیرد و همان جا ستاره را در رأسموعد در محل موعد مشاهده کرد. او آن نتیجه را از راه محاسبه رابطه موقعیت های مکانیزمین و مریخ و خورشید با یکدیگر گرفت، زیرا داده های رصدی تنها در یک مسیر بیضی صدقمی کردند. کپلر در پی انجام آن کار دست به کار انجام محاسبات مربوط به حرکت و مدارسیارات شناخته شده دیگر شد. دستاورد او در آن زمینه با در نظر گرفتن پیشرفت کمریاضیات در آن زمان بسیار بزرگ و چشمگیر بود. وی علاوه بر کشف انطباق دقیق ارقاممعلومات رصدی با بیضی بودن مدارها کشف کرد که سرعت حرکت هر سیاره به دور خورشید بافاصله آن از خورشید نسبت عکس دارد.در سال 1609 در کتاب (نجوم جدید) دو قانونی کهاولی نام او را ابدی ساخته ذکر نمود. این بار دیگر حرکت دایره ای که اینقدر در نظربطلمیوس عزیز بوده اند به کلی از بین رفت و نجوم قدیم را همراه برد.
کپلر پس ازچندین سال مطالعه در حرکت سیارات در سال 1618 موفق به کشف قانون سوم خود شد. کپلربر پایه آن یافته ها قوانین سه گانه زیر را درباره حرکت سیارات بیان کرد :
 -1
مدار حرکت سیارات به گرد خورشید یک بیضی است که خورشید در یکی از دو کانون آن قراردارد.
 -2
خط وصل کننده هر سیاره به خورشید در زمانهای مساوی مساحات مساوی جاروبمی کند.
 -3
مکعب فاصله متوسط هر سیاره تا خورشید با مربع زمان یک دور کامل گردشسیاره تناسب مستقیم دارد.
قانون دوم را می توان به این صورت نیز بیان کرد : زمانیکه سیاره در نقاط دور بیضی مسیر در حرکت است فاصله تا خورشید زیادتر و سرعت حرکتکمتر است. به تدریج که سیاره به نقاط نزدیک بیضی مسیر می رسد فاصله تا خورشید کمترو سرعت سیاره زیادتر می شود. این تغییر در سرعت سبب می شود که سیاره چه به خورشیدنزدیک و چه از آن دور باشد، مساحت درنوردیده اش در فضا در فواصل زمانی ثابت، ثابتمی ماند.

قانون سوم کپلر را هم می توان به این گونه بیان کرد : هرگاه فاصله متوسط هرسیاره تا خورشید به توان سه و زمان کامل شدن یک دور سیاره به توان دو رسانیده ونسبت اعداد حاصل تشکیل شود، این نسبت همواره ثابت و برای تمام سیارات یکی است.

گذشتهاز این، کپلر نخستین بار اصل ماند (اصل جبر) را در مکانیک حدس زد که بعدها بوسیلهگالیله صورت تحقق یافت. کپلر در 15 نوامبر سال 1631 در اطاق میخانه ای زندگی رابدرود گفت. کپلر به زودی پس از مرگ از خاطره ها رفت و هیچ کس آثار او را مطالعه نمیکرد ولی دوران افتخار او زمانی آغاز گردید که نیوتن و لاپلاس شناخته شدند. او خودقبلاً در این خصوص چنین نوشته بود: «من کتاب خود را می نویسم، خواه خوانندگان آنمردان فعلی یا آیندگان باشند تفاوتی ندارد. این کتاب می تواند سالها انتظارخوانندگان واقعی خود را بکشد، مگر نه خداوند نیز شش هزار سال انتظار کشید تاتماشاگری برای آثار او پیدا شد.»

/ 2 نظر / 23 بازدید
مهسا

سلام www.SareVaght.com  لینک وبلاگم رو توی این سایته گذاشتم خیلی جالبه توهم کدش رو کپی کن تو قالب وبلاگت تا لینکت بره تو سایت , مخصوص وبلاگهاست تبلیغ کاملا رایگان وبلاگهاست . کدش هم میتونی از این آدرسش بگیری http://sarevaght.com/web/add.html/?CODE

بک ایرانی

خدا جون کپلر رو هم که داری از متنش خوشم اومد یه چیزاییش رو نمی دونستم ولی اگه دوست داری کتاب خوابگرد ها رو ببین خیلی مطالب جالبی راجع به منجم ها داره