لایب نیتز

لایب نیتز فیلسوف، ریاضی وفیزیک دان آلمانی (1646-1716) اولین کسی بود که بیان کرد ذات ماده انرژی می باشد. او کل جهان را به یک مخلوق حساب شده تعبیر کرده بود و معتقد بود کل جهان همانندیک ساعت می باشد که سازنده آن خدا می باشد.

او معتقد بود که تمامی شاخه هایعلوم (انسانی، تجربی، تئوری و ...) از نظام واحدی پیروی می کنند و اصول مشترکی برآنها حاکم می باشد. نگاه او به هستی بر این اساس بود که یک روح و خرد واحد در راسهمه امور بر جهان حاکم می باشد که بر تمام ذرات جهان احاطه دارد.
با نظرنیوتن مخالف هستم
نیوتن معتقد بود که ماده مقداری از خلاء - فضا  را پر کردهاست و از نظر او میزان خلاء در هستی به مراتب بیش از ماده بود. اما لایب نیتز با اینموضوع مخالف بود و اعتقاد داشت که «هرچه مقدار ماده بیشتر باشد فرصت بیشتری برایخداوند فراهم است که حکمت و قدرت خود را اعمال کند.» او حتی می گوید من قبل ازانتشار نیوتن معتقد شدم که جاذبه متناسب است با عکس مربع مسافت، و من بر این نظریههمه به دلیل انی و هم لمی دست یافتم و در شگفتم که چرا نیوتون به دلیل لمی من دستنیافته است.
اصول دکارت از یقین کامل برخوردار نیست
او در ارتباط بافلسفه دکارت می گوید : «اگر دکارت اصول خود را مانند اصول هندسه اقلیدس صرفا" براساس استدلال عقلی بنا می کرد، تفکر او موفقیت کامل داشت. اما اشکال کار او این استکه این اصول را مانند علمای هندسه بر اساس عقل محض اثبات برهانی نکرده است. بنابراین اصول او از یقین کامل برخوردار نیست.»
حرکت از سکون مطلق آغاز نمی شودو به سکون مطلق هم نمی گراید
او در ارتباط با یکی از اصول فلسفی خود می گوید «تمامی طبقات مختلف اشیاء که مجموع آنها کل جهان را تشکیل می دهد، در علم خداوندشبیه به نقاط روی یک منحنی در صفحه مختصات می باشد ... بنابراین انسان با حیوان،حیوان با نبات، نبات با سنگواره و ... همه در مجموع روی این منحنی حلقه های به همپیوسته یک زنجیر را تشکیل می دهند.»
وی در تشریح بیشتر این مطلب که آنرا قانوناتصال می نامد می گوید : «... در طبیعت طفره وجود ندارد. این همان قانونی است کهمن آنرا اتصال نامیده ام. قانون اتصال حاکی از آن است که ما همیشه از کوچک به بزرگو یا برعکس حرکت می کنیم و در این حرکت همیشه حدود واسطه ای وجود دارد. حرکت ازسکون مطلق آغاز نمی شود و به سکون مطلق هم نمی گراید.»

/ 1 نظر / 7 بازدید
فرامرز کشوری

سلام دوست من وبلاگ خوبی دارید، اما یه موردی هست که بنده به نظر خودم لازم دونستم تقریر کنم، اینکه درست هست که شما بیوگرافی ها رو دسته بندی کردین اما متن رندگینامه ها طوریه که مناسب اون دسته ها نیست. مثلا بیوگرافی نیوتن توی دسته ی فیزیک با ریاضی یکیه که این به عقیده ی من اشتباهه. من دانشجوی ریاضی محض هستم و از دیدگاه ریاضیات و آثار ریاضی دانشمندان این شاخه به زندگینامه ی اونا توجه و علاقه دارم، این درحالیه که انتظار ارائه ی یک بیوگرافی مناسب رو داشتم که متاسفانه ندیدم. به امید آنکه روزی در وبلاگ امثال شما دانش دوستان عزیز به اینگونه آراء علاقه مندان توجه گردد. با تشکر