آمدو آووگادرو

اصل آووگادرو و عدد آووگادرو

 

 

در سال 1811 آمادئو آووگادرو، قانون ترکیب حجمی را توضیح داد. اصل آووگادرو می‌گوید: حجمهای مساوی همه‌ی گازها در دما و فشار یکسان، دارای تعداد مولکولهای برابر هستند. به عکس، تعداد مولکولهای برابر از هر دو گاز، تحت شرایط دما و فشار یکسان، حجمهای برابر را اشغال می‌کنند. یک مول از یک ماده دارای 23**10*022/6 ذره است. بنابراین در شرایط دما و فشار یکسان، یک مول از یک گاز حجمی برابر با یک مول از هر گاز دیگر اشغال می‌کند. در شرایط متعارفی این حجم، به حجم مولی گاز در شرایط متعارفی موسوم است و برابر با 414/22 لیتر می‌باشد.
 تعداد واحدها در یک مول به افتخار آمادئو آووگادرو ، عدد آووگادرو نامیده می‌شود . وی نخستین کسی بود که رفتار گازها را برحسب تعداد مولکول‌های واکنش دهنده توجیه کرد .
درواقع آقای آووگادرو خودش مقدار عددی این عدد را نتوانست به دست آورد، اما چون وی رفتار گازها را بر حسب تعداد مولکولهای واکنش دهنده را مورد بررسی قرار داد، بعدها که این عدد بدست آمد، به افتخار آووگادرو که بنیان گذار این کار بود، به نام وی نام گذاری نمودند.
مقدار این عدد با روشهای الکترو شیمیایی و بلور شناسی معین شده است . در روش بلور شناسی مثلا یک عنصر را در نظر می‌گیرند سپس با دستگاه‌های دقیق ساختار عنصر و طول هریک از اضلاع سلول واحد بلور و وزن اتمی عنصر و وزن حجمی آن را مشخص می‌کنند . سپس به کمک یک عملیات ریاضی می‌توان به عدد آووگادرو دست یافت به عنوان مثال نیکل در سیستم مکعبی با وجوه مرکز پر متبلور می‌شود . طول هر یک از اضلاع سلول واحد 52/3 آنگسترم ، وزن اتمی نیکل 7/58 و وزن حجمی آن 94/8 است. حال به کمک این داده‌ها عدد آووگادرو را حساب می‌کنیم : هر سلول واحد دارای چهار اتم نیکل است . اگر عدد آووگادرو را
N در نظر بگیریم ، وزن هر اتم برابر( 7 /58 تقسیم بر N) گرم خواهد بود . وزن هر سلول واحد چهار برابر این مقدار و حجم آن برابر( 52/3 ضرب در ده به توان منفی هشت ) کل این مقدار به توان سه ، سانتیمتر مکعب است . حال اگر این دو را تقسیم کنیم چگالی نیکل بدست می‌آید که البته ضریبی است از  Nبا توجه به اینکه می‌دانیم چگالی نیکل برابر است با 94/8 پس ما می‌توانیم مقدار N را که همان عدد آووگادرو است حساب کرد . اگر بخواهیم از روش الکترو شیمی استفاده کنیم بایستی عدد فاراده را تقسیم بر بار یک الکترون تنها کنیم که در این صورت مقدار عدد آووگادرو حساب می‌شود .

 

 

 

 

 

راه‌ حل آووگادرو برای رفع " تضاد ظاهری " میان دالتون و گیلوساک

 

آووگادرودانشمند ایتالیایی در سال 1811 ، با انجام آزمایشهای فراوان در مورد گازها ونتیجه‌گیری از آنها به دو فرضیه مهم زیر دست یافت:

ذراتگازهایی از قبیل هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و کلر به صورت مولکولهای دو اتمیH2,O2,N2,CL2 وجود دارند ونه اتمهای منفرد CL,N,O,H  !

فرضیهدوم که بعدها به قانون آووگادرو معروف شد، آن بود که "حجمهای یکسان از گازها، درشرایط مشابه از لحاظ دما و فشار، دارای تعداد مساوی مولکول هستند."

آووگادرومطابق این دو تحقیق خود، اختلاف نظر میان دالتون و گیلوساک را به آسانی برطرف نمود. بدین ترتیب که ترکیب میان " مولکولهای " هیدروژن و اکسیژن را به صورت زیر نشانداد:

H2+H2+O2→H2O+H2O

و چنینافزود که " دیگر ناگزیر نیستیم که مانند دالتون آشفته خاطر شویم و از خود بپرسیم که " چگونه می‌توان یک اتم اکسیژن را به دو نیم تقسیم کرد!؟ " در اینجا O2داریم نه O  ".

/ 4 نظر / 123 بازدید
مهران

ممنون, استفاده كردم...

از کمکتون ممنونم وارد هرسایتی که شدم به من اطلاعالات نمی داد254

سحر

سلام وبتون عالیه حرف نداره

سحر

خیلی بهم کمک کردتونستم کل مطلبایی که لازم داشتم ازتوش پیداکنم